Acem - výroba a rozvoz stravy

051 / 779 70 06

Informácie pre CZŠ sv.Gorazd

 

Súkromná školská výdajná jedáleň ACEM, prevádzka:
ACEM s.r.o.vývarovňa,Petrovany 230,tel.č.0918899065 Kontakt: www.acem.sk,mail:obchod@acem.sk
 
Každý nahlásený stravník dostane svoj evidenčný list so svojím variabilným symbolom, po úhrade obedov v prvých dňoch v septembri v školskej jedálni, našou pracovničkou.
 
Platobné inštrukcia:               
SUMA:cena obeda 1. stupeň : 1,11 eur / deň 
    2. stupeň :  1,19 eur / deň
    dospelí-učiteľia 1,19 eur x počet stravovacích dní v mesiaci
 
POZOR NOVÉ ČÍSLO ÚČTU:
SK59 1111 0000 0013 1401 1006 / UniCredit Bank /
Variabilný symbol: uvedený v prihláške / v prípade potreby volat na t.č: 0918 899 065
Špecifický symbol: mesiac a rok predplatného na stravu v tvare MMRRRR /napr.012011/, propadne uviesť v poznámke meno stravníka
 
Platbu za stravu je potrebné uskutočniť najneskôr do 20.-teho dňa mesiac vopred:
-trvalým príkazom z Vášho účtu,jednorázovou úhradou
- ak niekto nebude mať zaplatené obedy vopred, jeho konto bude zablokované od mínusového dňa - preto obedy nedostane.
 
Jedálny lístok bude zverejnený týždeň vopred. Systém Vás taktiež bude informovať o mesačných úhradách na Vašom stravovacom účte.ZMENY / odhlásenie či výber jedla/ je možné uskutočniť najneskôr do 13:00 HODINY. predchádzajúceho dňa. Odhlásenia budú zúčtované znížením predpisu v dvojmesačnej periodicite.
POZNÁMKA:Tento dokument obsahuje dôverné informácie - starostlivo ho uschovajte.
Zmena predplatného na nasledujúci mesiac bude zverejnená na internete
ako aj na výveske stravovacieho zariadenia.
Prihlasovať sa na obedy budete priamo cez čip, ktorý dostanete v prvý deň v školskej výdajni, každý čip bude priradení k danej osobe, za stratu čipu zaplatíte pri prevzatí nového 3,- eur, s daným čipom sa budete musieť prihlasovať na obed cez dané prihlasovacie zariadenie vo výdajni.
 
POSTUP:
Objednávanie,odhlasovanie a zmena výberu stravy cez Internet    
 
Internet: odhlasovanie  jedla
Internetová stránka: www.strava.cz / v nápovede nájdete informácie o používaní/
Zariadenie: 9540
Uživateľ: má každý na svojom evidenčnom liste /priezviskomeno/
Heslo:    má každý na svojom evidenčnom liste /priezviskomeno/
E-mail:môžte si vypísať váš kontaktný mail                                                          
Zaplatená alebo nahlásená strava je označená zelenou fajkou, ak sa chcete odhlásiť klikneme na fajku a tá  zmizne-  ste odhlásený z toho dňa.
Nezabudnúť kliknúť na odoslať/ vľavo hore/
-prípadné informácie sú v nápovede
        
 
Prípadne informácie : p. Novická    0918 899 065

Dokumenty na download